MODERATORER


MODERATORER

En moderator är inte detsamma som en konferencier. Moderatorn jobbar mer journalistiskt och kan vara mer debattinriktad eller undersökande i syfte att inventera en frågeställning och uppnå målet. Moderatorn kan även vara mer folklig som på ett mildare sätt belyser vissa frågor och intervjuar som exempel en Styrelse och sedan fångar upp frågor från åhörarna. Moderatorn kan även initierat presentera talare och sköta övergångarna mellan talarna på ett skickligt sätt.

Några exempel på professionella moderatorer;
Anders Lundin, Kattis Ahlström, Rickard Olsson, Ulrica Bengtsson, Stina Lundberg-Dabrowski, Ulf Elfving, Lennart Ekdal, Rolf Gustafsson, Marie Lennartsson, Annika Jankell, Ellinor Persson, Thabo Motsieloa, Lydia Capolicchio med flera.

rickard-olsson anders-lundin Babben--

 

 

bokning